Eserleri

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

E1. Yenerel MN, Sargın D. “Immunophenotyping of acute myeloid leukemia by alkaline phosphatase-anti alkaline phosphatase immunocytochemical technique.” XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-14 Nisan 1995, İstanbul, P 300

E2. Yenerel MN, Sargın D. “The value of anti-myeloperoxidase antibodies in the diagnosis of acute myeloid leukemia.” XXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-14 Nisan 1995, İstanbul, P 300

E3. Kalayoğlu Beşışık S, Yenerel MN, Yavuz AS, Tarakçı F, Sargın D, Kapran Y, Çevikbaş U, Tangün Y. “Delirium Followed By Suicide and VOD In The Same Patient: Two Serious Complications of Conditioning Therapy.” I. National Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Congress, May 3-4 1996, Ankara. Turkish Journal of Haematology 14: 127 (abstract)

E4. M.N. Yenerel, T. Atamer, M. AktanS. Yavuz, A. Boyacýyan, G.Akman Demir, S. Bahar. “Akut myeloid lösemi seyrinde ekstrameduller olarak santral sinir sistemi tutulumu (Üç vaka nedeniyle).” XXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-14 Nisan 1996, Ýstanbul, P 300

E5. Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Yenerel MN, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. “Steroide Dirençli Akut Graft Versus Host Hastalığında OKT3 İle Deneyimimiz.” I. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ve III. ulusal Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kongresi , 29-30 Mayıs 1997, İstanbul, Program ve Özetler: P17.

E6. Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Yenerel MN, Yavus AS, Küçükkaya R, Sargın D, Atamer T, Tangün Y. “Venooklüsif hastalık (dört olgu sunumu).” I. Ulusal Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Kongresi ve III. ulusal Kemik İliği Nakli Hemşireliği Kongresi , 29-30 Mayıs 1997, İstanbul, Program ve Özetler: P18

E7. Meliha Nalçacı, Günçağ Dinçol, Deniz Sargın, Selim Yavuz, Hasan Ümit, Mustafa Yenerel, Yusuf Kaynar. “Klinik seyri sırasında avasküler kemik nekrozu gelişen 9 hastanın değerlendirilmesi.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 146

E8. Mustafa N. Yenerel, Melih Aktan, Meliha Nalcaci, Hüseyin Keskin. “Glanzmann Trombastenisi vakalarında Flow sitometrik yöntemle glikoprotein ekspresyonunun incelenmesi.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 187

E9. Mustafa N. Yenerel, Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Tülin Budak-Alpdoğan, Deniz Sargın, Yücel Tangün. “Retikülosit olgunlaşma indeksinin allogeneik periferik kök hücre naklinde kemik iliği yamanmasının erken habercisi olarak değeri.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 213

E10. Budak Alpdoğan T, Yenerel MN, Kalayoğlu Beşışık S, Yanaşık M, Sargın D, Tangün Y. “Akım Sitometrisinde CD34 Pozitif Hücre Sayımlarının Farklı Hazırlama ve Analiz Yöntemleri ile Değerlendirilmesi”. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 148

E11. Budak-Alpdoğan T, Kalayoğlu-Beşışık S, Yenerel MN, Yanaşık M, Sargın D, Tangün Y. “Hematopoetik Kök Hücre Sayısının Kısa Dönemli Semi-Solid Ortam Kültürü İle Belirlenmesi.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 215

E12. Kalayoğlu-Beşışık S, Yenerel MN, Budak-Alpdoğan T, Yavuz AS, Sargın D, Tangün Y. “Allogeneik periferik kök hücre transplantasyonu (ALLO-PKHT) sonrası GVHH: ortaya çıkış sıklığı ve klinik sonuçları.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 216

E13. Yenerel MN, Kalayoğlu-Beşışık S, Budak-Alpdoğan T, Sargın D, Tangün Y. “Otolog ve Allogeneik Periferik Kök Hücre Naklinde CD34+ Kök Hücre Sayım Yöntemimiz.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 218

E14. Mustafa N. Yenerel, Meliha Nalçacı, A. Selim Yavuz, Tanju Atamer, Yüksel Pekçelen. “Aplastik anemiden paroksismal noktürnal hemoglobinüriye dönüşüm gösteren 6 vakanın değerlendirilmesi.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 228

E15. Mustafa N. Yenerel, Ali S. Turgut, Tanju Atamer. “Akut myeloid lösemiye dönüşüm gösteren bir polistemia vera vakası.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 254

E16. AS Yavuz, G Dinçol, M Nalçacı, H Keskin, M Yenerel, Ö Doğan, M Ağan. “Varyant tüylü hücreli lösemi: Bir vaka bildirisi.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 255

E17. Mustafa N. Yenerel, Halil Yazıcı, Öner Doğan, Mehmet Ağan, Tanju Atamer. “Malign histiositozis. Bir olgu sunumu.” XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi. 12-15 Kasım 1997, İstanbul, P 254

E18. S. Kalayoğlu-Beşışık, T. Budak Alpdoğan, M. Yenerel, D. Sargın, Y. Tangün. “Kronik graft versus host hastalığı: sıklık, risk faktörleri ve klinik gidiş.” XXVI. Ulusal Hematoloji kongresi, 31 Ekim- 3 Kasım-Ankara. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 266 (P.189),1998

E19. S. Kalayoğlu-Beşışık, T. Budak Alpdoğan, M. Yenerel, S. Umman, D. Sargın, Y. Tangün. “Hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda gözlenen santral venöz kateter komplikasyonları.” XXVI. Ulusal Hematoloji kongresi, 31 Ekim- 3 Kasım-Ankara. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 265 (P.188),1998

E20. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Selim Yavuz, , Tülin Budak-Alpdoğan T, Mustafa Yenerel, Nilgün Barlas, Gülden Yılmaz, Deniz Sargın, Yücel Tangün. “Allogeneik hematopoietik kök hücre naklinden sonra cytomegalovirus infeksiyonu. Tanı, sıklık, risk faktörleri, seyir.” Febril nötropeni çalışma grubu 3. Febril nötropeni sempozyumu 18-21 Şubat 1999 Antalya, P 16

E21. Mustafa Yenerel, İbrahim Sanwwara, Sevgi Kalayoğlu-Beşışık, Tülin Budak-Alpdoğan, Levent Tabak, Deniz Sargın, Yücel Tangün. “Yoğun kemoterapi ünitesinde eş zamanda ortaya çıkandört invazif pulmoner aspergilloz olgusu.” Febril nötropeni çalışma grubu 3. Febril nötropeni sempozyumu 18-21 Şubat 1999 Antalya, P 52

E22. M Turgut, S Şahinoğlu, R Küçükkaya, MN Yenerel, M Nalçacı, Y Pekçelen. “Febril nötropenili hastalarda bir ve dört saatlik amfoterisin B infüzyon tedavisinin karşılaştırılması.” XXVII. Ulusal hematoloji kongresi Kongre özet kitabı Kasım 1999 , İstanbul, p.99

E23. M Nalçacı, G Dinçol, S Çelebi, MN Yenerel, M Turgut, H Keskin. “Akut lenfoblastik lösemi ve akciğer tüberkülozu olan bir hastada yaygın damar içi pıhtılaşması.” XXVII. Ulusal hematoloji kongresi Kongre özet kitabı Kasım 1999 , İstanbul, p.180

E24. Küçükkaya R, Yenerel M, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, İnanç M, Keskin H, Nalçacı M: “İmmün trombositopenik purpurada antifosfolipid antikorlarının sıklığı ve klinik önemi.” XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul, p150.

E25. S. Kalayoğlu-Beşışık, I. Sanwara, MN Yenerel, A. Torun, H. Nazlıkul, A. Yur, M. Tunç, D. Sargın. Konvansiyonel tedavilere dirençli, hiperbarik oksijen tedavisinden sonra düzelen bir hemorajik sistit olgusu.” XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-13 Kasım 1999-Conrad, İstanbul. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 202 (P.141), 1999.

E26. S. Kalayoğlu-Beşışık, MN Yenerel, M. Aydın, D. Sargın. “Allogeneik kök hücre transplantasyonundan sonra ekstrameduller nüks olgularında donör lökosit infüzyonlarının yeri.” XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi. 11-13 Kasım 1999-Conrad, İstanbul. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 197 (P.136), 1999

E27. S. Kalayoğlu-Beşışık, MN Yenerel, M. Aydın, T. Budak-Alpdoğan, D. Sargın. “Treatment of ALL relaps following allo-BMT with allo-PBSCT using non-myeloablative conditioning regimen.” 3rd national bone marrow and peripheral stem cell transplantation congress 3-5 June 1999, Mersin (p3)

E28. S. Kalayoğlu-Beşışık, N. Barlas, MN Yenerel, T. Budak-Alpdoğan, AS Yavuz, D. Sargın, Y Tangün. “CMV pp65 antigenemia-guided preemptive therapy after allogeneic stem cell transplantation and the outcome.” 3rd national bone marrow and peripheral stem cell transplantation congress 3-5 June 1999, Mersin (p4)

E29. S. Kalayoğlu-Beşışık, MN Yenerel, R Küçükkaya, D. Sargın. “Diffuse alveolar hemorrhage associated with hemolytic uremic syndrome in an allo-BMT recipient on day +42.” 3rd national bone marrow and peripheral stem cell transplantation congress 3-5 June 1999, Mersin (p1)

E30. MN Yenerel, S. Kalayoğlu-Beşışık, T Budak-Alpdoğan, D. Sargın. “Does the source of stem cell influence the severity of the late hemorrhagic cystitis.” 3rd national bone marrow and peripheral stem cell transplantation congress 3-5 June 1999, Mersin (p2)

E31. Mustafa N. Yenerel, Tanju Atamer, Reyhan Küçükkaya, A. Selim Yavuz, Sevgi Beşışık, Melih Aktan, Hüseyin Keskin, Meliha Nalçacı, Deniz Sargın, Yüksel Pekçelen, Günçağ Dinçol. “Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemili hastalarda immünofenotipik özelliklerin prognoz üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 39 (SP.016),2000.

E32. Abdullah Hacıhanefioğlu, R. Diz-Küçükkaya, Mehmet Turgut, M.N. Yenerel, Meliha Nalçacı. “Miyelodisoplastik sendromda serum beta 2-mikroglobülin düzeyleri.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 258 (SP.234),2000.

E33. Mustafa N. Yenerel, Reyhan Küçükkaya, Abdullah Hacıhanefioğlu, Mehmet Turgut, Sevgi Beşışık, Melih Aktan, Hüseyin Keskin, Meliha Nalçacı, Deniz Sargın, Tanju Atamer, Yüksel Pekçelen, Günçağ Dinçol. “Miyelodisplastik sendromlu olgularda paroksismal noktürnal hemoglobinüri klonu araştırması.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 255 (SP.231),2000.

E34. Songül Çelebi, Meliha Nalçacı, Reyhan Küçükkaya, Mustafa Yenerel, Mehmet Turgut, Günçağ Dinçol. “Kobalamin Eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan infertilite: üç olgu sunumu.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 202 (SP.178),2000.

E35. Turgut M, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Hacıhanefioğlu A, Aktan M, Nalçacı M, Keskin H, Sargın D: “Yirmibeş yaş ve altında görülen erişkin kronik miyeloid lösemi vakaları.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 38 (P.15),2000

E36. Reyhan Diz-Küçükkaya, Öner Doğan, Mustafa N. Yenerel, Abdullah Hacıhanefioğlu, Mehmet Turgut, Hüseyin Keskin, Meliha Nalçacı, Günçağ Dinçol. “Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: üç olgunun sunumu.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 163 (SP.139),2000.

E37. Yenerel MN, Küçükaya R, Yavuz S, Hacıhanefioğlu A, Turgut M, Beşışık S, Aktan M, Keskin H, Nalçacı M, Sargın D, Atamer T, Pekçelen Y, Dinçol G. “Lösemik olmayan Kronik Miyeloproliferatif hastalıklarda blastik transformasyon sıklığı.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 127 (SP.104),2000.

E38. Meliha Nalçacı, Reyhan Küçükkaya, Öner Doğan, M. Emin Kalender, M. Nuri Yenerel, Hüseyin Keskin, Yüksel Pekçelen, Günçağ Dinçol. “Hiperfibrotik myelodisplastik sendrom: iki olgu sunumu.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 37 (SP.014),2000.

E39. Songül Çelebi, Reyhan Küçükkaya, Meliha Nalçacı, Metin Punar, Mehmet Turgut, Mustafa Yenerel, Günçağ Dinçol. “Lenfoplazmositik Lenfoma: İki olgu sunumu.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir.Sözel/Poster Bildiri Özetleri kitabı: sayfa 36 (SP.013),2000.

E40. S. Kalayoğlu Beşışık, S. Öztürk, M. Aktan, MN Yenerel, D. Sargın. “Kök hücre naklini takiben intrakranyal subdural hematom.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 91 (P.68),2000

E41. Mustafa N. Yenerel, Zeki Aydın, Sevgi Beşışık, Melih Aktan, Murat Dilmener, Tanju Atamer. “Farklı hematolojik özelliklerle kendini gösteren beş sıtma olgusu.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 297 (SP.273),2000

E42. M. Aydın, S. Kalayoğlu-Beşışık, M. Yenerel, M. Aktan, T. Budak-Alpdoğan, S. Yavuz, N. Erginel-ünaltuna, Y. Tangün, D. Sargın, U. Özbek. “Allo-KİT ve Allo-ÇKKHT da kimerizm: İstanbul Tıp Fakültesi Sonuçları.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 195 (SP.171),2000

E43. S. Kalayoğlu-Beşışık, D.Sargın, S. Öztürk, MN Yenerel, Y. Çagatay, B. Erer, T. Budak Alpdoğan, R. Diz-Küçükkaya, G. Dinçol. “Multiple Myeloma da otolog transplantasyon; 4 yıllık tek merkez deneyimi.” XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 1-4 Kasım 2000-Efes Convention Center, İzmir. Sözel/Poster Bildiri Özetleri Kitabı: sayfa 189 (SP.165),2000

E44. Tükek T, Yenerel MN, Küçükkaya R, Erten N, Furuncuoğlu Y, Atılgan D, Karan MA, Dinçol G, Korkut F: “Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda sol ventrikül diyastolik fonksiyonları ve elektrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi.” 2.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya.

E45. Tükek T, Yenerel MN, Küçükkaya R, Erten N, Akkaya V, Furuncuoğlu Y, Demirel Ş, Karan MA, Dinçol G, Korkut F: “Antrasiklin tedavisi gören Non-Hodgkin lenfomalı hastalarda kardiyomiyopatinin erken tanısı.” 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 20-24 Eylül 2000, Antalya.

E46. Reyhan Diz Küçükkaya, Mustafa Nuri Yenerel, Meliha Nalçacı,Günçağ Dinçol. “Faktör XIII eksikliği.“ III. Ulusal hemofili Kongresi İstanbul 25-26 mayıs 2001, s. 82

E47. MA Karan, Ş Öztürk, M Yenerel, K Cefle, N Erten, Ş Palandüz. “Kronik B hepatitli hastaların periferik kan sitotoksik T lenfositlerinde apoptoz ve in vitro interferon a2A nın etkisi.” 3. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 26-30 Eylül 2001. Antalya P075 (En iyi araştırma ödülü kazanmıştır).

E48. Yenerel MN. Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonları. İstanbul tıp fakültesi geleneksel iç hastalıkları günleri. 14-16 Mart 2003. Sayfa 51-52

E49. S. Altay-Dadın, S. K. Beşışık, M. Aktan, S. Yavuz, M. N. Yenerel, R. Küçükkaya, M. Nalçacı, H Keskin, D. Sargın, T. Atamer, Y. Pekçelen, G. Dinçol. İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalında Aferez aktivitesi. 1. Ulusal Hemaferez Kongresi, istanbul, 2003, p146

E50. S. K. Beşışık, N. Gürses, S. Altay-Dadın, M. N. Yenerel, Y. Çalışkan, D. Sargın. Kök Hücre aferezinin sağlıklı vericilerde ürün ve çevre kanı değerleri üzerine etkisi. 1. Ulusal Hemaferez Kongresi, istanbul, 2003, p164

E51. S. K. Beşışık, D. Sargın, G. Bahat, M. Nalçacı, R. Küçükkaya, M. N. Yenerel, S. Yavuz, M. Aktan, T. Atamer, Y. Pekçelen, G. Dinçol. İnterferona yanıtsız kronik miyeloid lösemide otolog kök hücre desteği ile yüksek doz kemoterapi sonrası İmatinib. Turkish Journal of Haematology (Supplement)2003, Volume 20, Number 3

E52. Ş Palanduz, A Uçur, A Bayrak, G Tutkan, Ş Öztürk, K Çefle, RK Diz, MN. Yenerel, G Dinçol. Akut lösemili olgularda sitogenetik değerlendirmeler. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 55

E53. S Şahinoğlu, MN Yenerel, S Güvenc, RD Küçükkaya, M Nalçacı, G Dinçol. Kombine kemoterapi protokolleriyle tedavi edilen Hodgkin hastalığı olgularında klinik seyir ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 113

E54. S Şahinoğlu, MN Yenerel, S Güvenc, R Küçükkaya, M Nalçacı, G Dinçol. 282 Hodgkin hastalığı olgusunun başlangıç klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 113

E55. SK Beşışık, Y Çalışkan, G Bahat, MN Yenerel,D Sargın. Hemopoetik kök hücre nakli sonrası karaciğerin venooklüsiv hastalığı; defibrotit ile deneyimlerimiz. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 132

E56. MN Yenerel, T Atamer, M Ayer, İ Yazıcı, R Küçükkaya, S Yavuz, SK Beşışık, M Aktan, M Nalçacı, D. Sargın, Y. Pekçelen, G. Dinçol. 162 immun trombositopenik purpura olgusunun klinik seyir ve tedavi cevabı yönünden değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 136

E57. Ş Palanduz, A Bayrak, A Uçur, Ş Öztürk, RK Diz, MN Yenerel, SK Beşışık, D Sargın, G Dinçol. Kronik miyeloid lösemili olgularda imatinib mesilat tedavisine sitogenetik yanıt. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2003 Volume 20 No 3 (Supplement) sayfa 108

E58. Burçak Vural, Ayşegul Bayrak, Şukru Palanduz, Özden Hatırnaz, M Nuri Yenerel, Guncağ Dinçol, Reyhan Diz, Sevgi Kalayoğlu, Uğur Özbek. Kronik miyeloid lösemi (KML) de STI-571 tedavisinin izlenmesinde moleküler (RQ-PCR) ve sitogenetik sonuçların değerlendirilmesi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2004 Volume 21 No 3 (Supplement), sayfa 72

E59. Yenerel MN, Küçükkaya R, Bayrak A, Yavuz S, Palandüz Ş, Beşışık S, Aktan A, Nalçacı M, Keskin H, Sargın D, Atamer, Pekçelen Y, Dincol G. Kronik miyeloid lösemili 66 erişkin olguda imatinib ile alınan yanıtlar: Istanbul Tıp Fakültesi deneyimi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2004 Volume 21 No 3 (Supplement), sayfa 48 Sözlü sunu

E60. Kalayoğlu Beşışık S, Yenerel MN, Karagöz F, Oğuz F, Diler S, Çarin M, Özbek U, Atamer T, Sargın D. İkinci allogeneik kök hücre nakli: 7 olgu ile tek merkez deneyimi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2004 Volume 21 No 3 (Supplement), sayfa 87

E61. Nalcacı M, Temiz S, Yenerel MN, Dinçol G. Epstein Barr virus infeksiyonuna bağlı geçici kemik iliği aplazisi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi. 2004 Volume 21 No 3 (Supplement), sayfa 186

E62. Ekmekçi A, Yenerel MN, Atamer T. Acquired amegakaryocytic thrombocytopenic purpura, partially treated with anti thymocyte globulin. A case report. Turkish Journal of Haematology (Supplement) 2005, Volume 22, Number 3, Abst:624

E63. M.N. Yenerel. Hematolojik Aciller (Konferans). 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2005 sayfa 12

E64. Ekmekçi A, Yenerel MN, Atamer T. Subklavian ven kateterizasyonuna bağlı nadir bir komplikasyon: Horner Sendromu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2006 p259

E65. Uzun S. Alpay N, Bahat Öztürk G, Saka B, Erten N, Yenerel MN, Karan MA, Taşcıoğlu C. Dalak rüptrüne bağlı intraabdominal kanama ile presente olan renal infarktlı bir paroksismal noktürnal hemoglobinüri olgusu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2006 p229

E66. M.N. Yenerel. Tanısal Hematoloji: Çok fazla test yapmayın (1.basamak kurs konusması). XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2006. sayfa 16-21

E67. Yenerel MN. Demir eksikliği anemisi; Klinik ve tedavi. İstanbul tıp fakültesi geleneksel iç hastalıkları günleri. 14-16 Mart 2006. Sayfa 39-41

E68. Yenerel MN. Hemolitik anemi: Kimlerde düşünelim? Ne yapalım? İstanbul tıp fakültesi geleneksel iç hastalıkları günleri. 14-16 Mart 2007. Sayfa 83-90

E69. Yenerel M, Kalayoğlu-beşışık S, Perdeci O, Gürses N, Tunç M, Sargın D. Allogeneik kök hücre nakli sonrası gelişen hemorajik sistit olgularının tedavisinde alternatif bir yöntem; Hiperbarik oksijen tedavisi. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre tedavileri Kongresi.2007, Bildiri 68.

E70. Elçioğlu ÖF, Uçar A, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M. Klival granülositik sarkom ile kendini gösteren akut miyeloid lösemi olgusu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:84

E71. Bağatır G, Öztürk Ş, Palandüz Ş, Çefle K, Erkal H, Uçur A, Bayrak A, Satkın B, Yenerel MN, Nalçacı M. t (8; 14) (q24; q32), der (6) del (6) (q25) t (1; 6) dup (1) (21. 1qtel) bulgusu olan Burkitt lösemili bir olgu.TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:86

E72. Erkal H, Bağatır G,Öztürk Ş, Çefle K, Nazlıgül E, Yenerel MN, Beşiroğlu M, Atamer T, Palanduz Ş. Granülositik sarkomdan akut miyeloid lösemiye dönüşen bir olguda ilk defa bildirilen klonan karyotipik anomali: 48, XX, +8, +10, t (18; 22) (q21; q11) TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:91

E73. Akpınar TS, Kurt R, Yenerel MN. Herediter sferositoz ve parvovirus B19 infeksiyonu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:136

E74. Uçur A, Bayrak A, Palanduz Ş, Bağatır G, Öztürk Ş, Çefle K, Erkal H, Yenerel MN, Yavuz S, Kücükkaya R, Nalçacı M. Akut lösemili olgularda nadir görülen sitogenetik anomaliler. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:169

E75. Bağatır G, Erkal H, Palanduz Ş, Öztürk Ş, Çefle K, Uçur A, Bayrak A, Bilge S, Nazlıgül E, Yenerel MN, Yavuz S, Nalçacı M. Ph1+ bulgusu olan blastik evredeki KML olguların karyotipinde saptanan ek sitogenetik değişimler. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:173

E76. Bayrak A, Uçur A, Palanduz Ş, Bağatır G, Öztürk Ş, Çefle K, Erkal H, Yenerel MN, Yavuz S, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M. İnversiyon (3) (q21q26) /t (3; 3) (q21; q26) ve monosomi 7 li üç lösemi olgusu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:176

E77. Sevinç B, Palanduz Ş, Öztürk Ş, Erkal H, Çefle K, Bağatır, Kalayoğlu-Beşışık S, Yenerel MN, Nalçacı M. Lösemik kemik iliği hücrelerinde kardeş kromatid değişim sıklığının araştırılması. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:178

E78. Elçioğlu OC, Yavuz S, Özkök A, Bal H, Banzragch M, Kalayoğlu-Beşışık S, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Deniz G, Doğan Ö, Nalçacı M. Allogeneik kemik iliği transplantasyonu yapılan santral sinir sistemi tutulumlu hepatosplenik T hücreli lenfoma. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:184

E79. Yenerel MN, Gül E, Nalçacı M, Diz-Küçükkaya R, Güllüoğlu M. Hodgkin hastalığına bağlı sekonder amiloidoz: olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:200

E80. Müftüoğlu M, Beşiroğlu M, Tufan AN, Bektaş H, Abbas F, Diz Küçükkaya R, Yenerel MN, Yavuz S, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y. Akut lenfoblastik lösemili hastalarda yüksek doz steroid ve pürin analoglarına bağlı olarak gelişen pneumocystis jiroveci pnömonisi: olgu bildirimi. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:204

E81. Yenerel MN, Beşiroğlu M, Müftüoğlu M, Demirel Yıldırım N, Ayer M, Diz Küçükkaya R, Yavuz AS, Aktan A, Nalçacı M, Atamer T, Pekçelen Y. Febril nötropenili olgularımızda tedavi sonuçlarımız. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:207

E82. Karabulut M, Beşiroğlu M, Doğan Ö, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Nalçacı M. Lökositozla seyreden tüylü hücreli lösemi olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:241

E83. Demirel Yıldırım N, Akpınar TS, Yazıcı E, Yenerel MN, Nalçacı M. Ağır konjenital nötropeni (kostmann Sendromu): olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:251

E84. Demirel-Yıldırım N, Ayer M, Alpay N, Diz-Küçükkaya R, Mete Ö, Yenerel MN, Yavuz AS, Nalçacı M. Multiple miyelomda talidomid kullanımına bağlı gelişen lökositoklastik vaskülit: olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:269

E85. Beşiroğlu M, Karabulut M, Arabacı E, Yenerel MN, Diz-Küçükkaya R, Doğan Ö, Nalçacı M. Multiple soliter plasmositomlarla ortaya çıkan multiple miyelom. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:278

E86. Tufan F, Kurt R, Ekmekçi A, Uslu B, Özkan O, Yıldız A, Türkmen A, Ecder T, Sever MŞ, Yenerel M. Bel ağrısı ve akut böbrek yetersizliği ile prezente olan biklonal multiple miyelom olgusu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:281

E87. Beşiroğlu M, Karabulut M, Diz-Küçükkaya R, Yenerel MN, Nalçacı M. Siklosporin A tedavisine bağlı akut pankreatit. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:287

E88. Yenerel MN, Şensoy V, Kocaoğlu M, Atamer T. Transfüzyon purpurası: Olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:294

E89. Filorinalı-Konduk N, Selçukbiricik F, Önder F, Tuskan T, Karan MA, Yenerel MN. Heparine bağlı trombositopeni tedavisinde fondaparinüks: olgu sunumu. TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement 1 Vol. 24 No:4 2007, Bildiri:313

E90. Bagatır G, Satkın BN, Palanduz S, Ozturk S, Cefle K, Yenerel MN, Erkal H Non Hodgkin lenfomada yeni bir translokasyon T(6;19)(Q23;Q13). XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008, Bildiri:344

E91. Evirgen S, Tufan F, Özkök A, Özpolat T, Erinç O, Bulakçı M, Yenerel M, Nalçacı M. Kemik ve kemik iliği tutulumu ile presente olan nodüler skleroz Tip Hodgkin Hastalığı: Olgu Sunumu. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi 2008, Bildiri 396

E92. M.N. Yenerel. Riskli Kanamalı Hastalar, Kritik Kararlar (Konferans). 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. 2008 sayfa 105-108

E93. Yenerel MN. Primer hemostaz kusuru İstanbul tıp fakültesi geleneksel iç hastalıkları günleri. 14-16 Mart 2009. Sayfa 39-41