Özgeçmiş ve Eğitim Durumu

−  1967 yılında Ankarada doğdu.
−  1983 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.
−  1989-1990 yılında zorunlu devlet hizmeti için 9 ay süreyle pratisyen olarak Beyoğlu Devlet Hastanesinde çalıştı.
−  1990 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı.
−  1992 yılında bilgi ve görgü arttırmak amacıyla 3 ay süreyle “Massachusetts General Hospital” (Harvard Medical School, Boston) kardiyoloji kliniğinde çalıştı.
−  1995 yılında “Akut miyeloid lösemilerin monoklonal antikorlar ve alkalen fosfataz antialkalen fosfataz immünositokimyasal işaretleme tekniği ile immünofenotiplemesi” konulu teziyle İç Hastalıkları uzmanı oldu.
−  1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim dalında baş asistan olarak görevine devam etti.
−  2000 yılında “Erişkin akut lenfoblastik lösemili hastalarda immunofenotipik özelliklerin prognoz üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışmasıyla Hematoloji uzmanı oldu.
−  2002-2003 yılları arasında 1 yıl süreyle “University of Washington, Puget Sound Blood Center” dan sağlanan burs ile “medical scientist” kadrosunda çalıştı ve kan bankacılığı yanında doğumsal hemolitik anemiler konusunda çalışmalar yaptı.
−  2004 yılında girdiği sınav sonucunda Hematoloji doçenti oldu.
−  2005-2009 yılları arasında 4 yıl süreyle Türk Hematoloji Derneği yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.
−  2005-2009 yılları arasında 4 yıl süreyle İÜ. İstanbul Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği yaptı.
−  2009 yılında profesörlük kadrosuna atandı.
−  Çalışmalarını İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı'nda başta lösemi lenfoma ve miyelom gibi habis hematolojik hastalıkların tedavisi olmak üzere kanama ve pıhtılaşma bozuklukları ile anemik hastalardaki tanısal hematolojik incelemeler konularına ağırlık vererek sürdürmektedir.
−  Türk Hematoloji derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Tıp Derneği, American Society of Hematology ve European Hematology Association üyesidir.
−  Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde konferans ve bildirileri vardır.
−  İngilizce bilmektedir.
−  Evli ve bir çocuk babasıdır.